Conceptjaarrekening 2019

De kerkenraad heeft onlangs de conceptjaarrekeningen 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst (rechtsonder op de PGO-website onder Geldzaken en Jaarcijfers). 
De volledige conceptjaarrekeningen 2019 liggen van maandag 25 mei t/m dinsdag 2 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. 
Maak even een afspraak via 071-517 54 98 voordat u langsgaat. 
Een elektronische kopie van de conceptjaarrekening van de PGO is aan te vragen bij penningmeester Dieneke van Os via E-Mail. Die van de Taakgroep Diaconie en Zending is aan te vragen bij penningmeester Lex Huisman via E-Mail
Reacties op de conceptbegrotingen kunnen tot uiterlijk woensdag 3 juni worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. Huizer, Warmonderweg 2C, 2341 KV Oegstgeest; E-Mail.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad op 4 juni en vervolgens zullen de jaarrekeningen 2019 worden vastgesteld.
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Lex Huisman, penningmeester Taakgroep Diaconie en Zending