De meest voorkomende woorden in de Bijbel

Jaren geleden bezocht ik een kerkdienst buiten Oegstgeest waarin de predikant vertelde wat de 3 meest voorkomende woorden (uitdrukkingen) zijn in de Statenvertaling van de Bijbel. Ik noem ze hier en geef aan wat die voor mij betekenen.

In volgorde van het meeste voorkomen:

  1. Vrees niet. Met een straffende God uit mijn jeugd, een God waar je bang voor moet zijn, is dat “vrees niet”, je hoeft niet bang te zijn, wel heel belangrijk voor mij. “En zie, Ik ben met u, al de dagen van uw leven, (ja zelfs) tot aan de voleinding van de wereld!”
  2. Nochtans. Of synoniemen als “desalniettemin”, “niettegenstaande dat” of meer hedendaags “en toch”. Dit in de betekenis van: er kan van alles zijn gebeurd, of aan de hand zijn, maar je bent geborgen, je staat geschreven in Zijn hand en niets kan dat ongedaan maken.
  3. Ga. Dus een opdracht, ga op pad, gebruik de jou gegeven talenten, zet je in. Zie de ander. Ook in de kleine dingen. Tegen Adam (de mens): “ga de wereld in”. Doe dit (en doe mee!) en je zult leven!

Dat dat nu de meest voorkomende woorden in de Bijbel zijn….

Iedereen sterkte, moed en troost toegewenst.

Cees de Visser