De stille ramp

De taakgroep Diaconaat & Zending steunt KerkinActie met een gift om hun samenwerking met de plaatselijke kerken te ondersteunen en zo een stille coronaramp te helpen voorkomen.
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben inmiddels veel economische gevolgen. Voor arme mensen zonder sociale zekerheid betekent ziek worden of opgesloten zitten: geen geld, dus geen brood op de plank, en kinderen die niet naar school kunnen. In veel landen is er meer angst voor de honger die op de loer ligt dan voor ziekte.

Nieuwe projecten
Dankzij uw bijdragen in 2019 voor het werk van de taakgroep is nog een ruim bedrag beschikbaar om te besteden voor projecten op het gebied van binnenlands – en werelddiaconaat en de zending.
De leden van de taakgroep hebben het voornemen – net als de afgelopen jaren – om twee nieuwe ‘werelddiaconaatsprojecten’ financieel te steunen voor de komende twee jaar. Met elkaar zijn wij ook bezig om te kijken welke projecten op het gebied van binnenlands diaconaat en zending wij financieel willen bijstaan. Dit willen we graag zorgvuldig doen om zeker te weten dat uw geld goed terecht zal komen. Zodra wij besluiten hebben genomen, hoort u weer van ons!
Taakgroep Diaconaat & Zending