Herinrichting Groene Kerk

Hartelijk dank aan allen die in de periode tussen 28 april en 14 mei zijn komen ‘proefzitten’ in de Groene Kerk. Er zijn 59 enquêtes ingevuld en daarnaast zijn er reacties per mail binnengekomen. Het merendeel van de reacties steunt het voorstel om een deel van de huidige stoelen te vervangen door kerkbanken. Mede op basis van de verkregen reacties uit de gemeente is het Breed Moderamen akkoord gegaan met het plan voor de herinrichting van de GWK. Naast steun voor het plan om een deel van de stoelen te vervangen door kerkbanken zijn er diverse goede aandachtspunten genoemd in de reacties, o.a. met betrekking tot de kleur van de banken en de dikte en kleur van de kussens. Ook werd aandacht gevraagd voor het behoud van de mogelijkheid om flexibel met de opstelling te kunnen omgaan. Bij de uitwerking van het plan zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met genoemde aandachtspunten. Met deze duurzame herinrichting door hergebruik van banken, willen we voorzien in een beter verwarmingssysteem en meer zitcomfort. Binnenkort wordt begonnen met de eerste werkzaamheden in de GWK.

Marianne Smit, secretaris CvK