Mijn eerste hoofdartikel in een regionaal kerkblad (Groninger Kerkbode) ooit, ging over het Wilhelmus. De dissertatie van Ad den Besten over het Wilhelmus uit 1983 was de aanleiding. Ik heb niet alles meer scherp voor de geest maar wat mij bijgebleven is, is dat het Wilhelmus zoveel Bijbelse beelden, taal en gedachtegoed bevat. Je zou het een soort psalm kunnen noemen. In het Nieuwe Liedboek voor de kerken (2013) is het dan ook (evenals in het Liedboek voor de Kerken uit 1973) als kerklied opgenomen (lied 708). Voor zondag 3 mei 2020 had ik lied 708 weer opgenomen in de orde van dienst. Dus binnen de liturgie, niet als volkslied na de dienst. Dat is voor mij een streep te ver in mijn denken over de verhouding kerk en staat. Lees verder