Uitslag schoolexamens 2020

We naderen het tijdstip waarop officieel wordt bekendgemaakt wie is geslaagd of gezakt voor het eindexamen van de middelbare school. Altijd weer een spannende tijd. Dit jaar is het wel heel bijzonder. Sommige kandidaten zijn klaar en weten al of ze geslaagd zijn of gezakt. Op 4 of 10 juni vindt op de meeste scholen de officiële bekendmaking plaats.
Zoals elk jaar willen wij (Taakgroep Jeugd en Jongeren) alle examenkandidaten, die op de  een of andere manier zijn betrokken bij de PGO, een  bloemetje geven (geslaagd of gezakt). Daarom vragen we aan u of u in uw omgeving of familie jongeren kent – of eigen kinderen hebt – die examen hebben gedaan. Wilt u die namen en adressen doorgeven aan Joske Kortleve? Dit kan tot maandag 1 juni.
06-49 86 83 71, stuur E-Mail