Vanuit de Kindernevendienst: 3 mei

Vorige week hoorden wij dat de Israëlieten het nog steeds maar moeilijk vinden om te geloven dat God bij hen is en voor hen zal zorgen. Het volk Israël wordt in de woestijn aangevallen door de Amalekieten. Mozes houdt zijn armen zegenend omhoog om Israël kracht te geven. Zolang hij dat doet, zijn ze aan de winnende hand. Maar Mozes wordt moe…
Hoe het verhaal verdergaat, is te lezen op kindopzondag.nl. Daar staat ook hoe je in het thema van deze zondag een kijkdoos kunt maken. Veel plezier daarmee!
Kijk ook op voorgaande kindernevendiensten.

Pietia Laarhoven-van der Mark