Website heel goed bezocht

Sinds de Coronacrisis en de wijziging in de manier waarop de vieringen worden georganiseerd, is het bezoek aan de website meer dan verdubbeld.
Op bijgaand grafiekje ziet u het aantal bezoekers in de periode van 6 april tot en met 4 mei jl.