Sinds de Coronacrisis en de wijziging in de manier waarop de vieringen worden georganiseerd, is het bezoek aan de website meer dan verdubbeld.
Op bijgaand grafiekje ziet u het aantal bezoekers in de periode van 6 april tot en met 4 mei jl.