Zevende Avondgebed 27 mei: Geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing


De avondgebeden tussen Pasen en Pinksteren hebben als thema: de vrucht van de Geest (Galaten 5: 22-23). Op woensdagavond 27 mei is het laatste Avondgebed van deze serie. Er zijn nog drie vruchten van de Geest over: geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Welke zal ik kiezen? Geloof als vertrouwen (dat is de letterlijke betekenis van geloof), zachtmoedigheid (vind ik altijd een mooi woord omdat er een spanning in zit: zacht zijn en moedig zijn) of zelfbeheersing? Wat betekent zelfbeheersing in tijden van versoepeling van de maatregelen van de overheid inzake het corona-virus. Of wat betekent het voor daarna? Want zelfbeheersing slaat ook op ‘maat houden’. Wat zou dat kunnen zijn in het ‘post-corona-tijdperk’?

Als u/jij mij uw suggesties of gedachten door belt of mailt neem ik dat mee in mijn mijmeringen op de woensdagavond, of in het gebed waarmee ik het Avondgebed afsluit.

Woensdagavond 27 mei, 19.30 uur, live vanuit Groene Kerk via Bekijk de dienst
Ds. Aart Verburg