Opnieuw een uitnodiging om te komen ‘proefzitten’

Eind april hebben wij u geïnformeerd over de herinrichting van de Groene Kerk en de achtergrond daarvan. In de maand mei is er gelegenheid geweest om te komen ‘proefzitten’ op banken die een deel van de stoelen zullen vervangen. Voor het overige deel van de huidige stoelen hebben we nieuwe stoelen op het oog. Dit […]

Online informatieavond (re)organisatie van het pastoraat

Per september 2020 zal er in de PGO een nieuwe situatie ontstaan. De afgelopen jaren is de PGO van drie wijkgemeenten geworden tot één gemeente, met twee kerken en drie predikanten. Pastoraal was de gemeente opgedeeld in drie pastorale secties. Met het vertrek van ds. Aart Verburg gaat de PGO verder als een gemeente met […]

Op adem komen in de Regenboogkerk

Voor wie even op adem wil komen, zullen we deze woensdag de Regenboogkerk openstellen (in het Groene kerkje wordt gewerkt aan de vloerverwarming). Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en als u dat wilt, kunt u in gesprek met de aanwezige predikant. Wees welkom op woensdag 1 juli tussen 16.00 en 17.00 uur.

21 juni 2020 Doopdienst Thema: Betrouwbaar zijn; daar draait het om!

Matteüs 7, 7 – 12                                                                                GWK, 21 juni 2020 Doop van Annefleur Francina Patricia Loerakker Thema: Betrouwbaar zijn; daar draait het om! Intrede Muziek bij binnenkomst Variaties over ‘Freu dich sehr, o meine Seele’ (mel. psalm 42) – Georg Böhm (1661-1733) Welkom en mededelingen door de ouderling Muziek tot verstilling Uit het […]

OKe juni 2020

In de OKe van juni wordt uitgebreid stilgestaan bij het naderende afscheid van Ds Aart Verburg. Verder een interview met Ronald Vermerris en zijn vrous Nereida. En een interview met Dirk Jan de Ruijter jr over hoe hij ertoe gekomen is om wandelcoach te worden. Lees de OKe

Verwijzing naar de website – ‘Onderhoudswerkzaamheden’

Mogelijk hebt u het al gezien op de website van de PGO: sinds vorige week staat er onder de kop ‘Wetenswaardig’ een pagina Onderhoudswerkzaamheden PGO.Wanneer er wat te delen valt, worden op die pagina foto’s en filmpjes geplaatst, waarop de werkzaamheden die vanaf januari worden verricht aan de gebouwen van de PGO, in beeld worden […]

14 juni 2020 Thema: Geen uitsluiting… Evangelie is voor alle volken!

Matteüs 9,35 – 10,15 GWK, 14 juni 2020 Thema: Geen uitsluiting… Evangelie is voor alle volken! Lezing Matteüs 9,35 – 10,15 Tekst: Mt. 10,7 ‘Ga op weg en verkondig: ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij’. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 1. Vorige week vierden we de doop van Meike Spek met als Bijbellezing […]

Contemplatie coronacrisis in Museum De Lakenhal

Requiem – Anjet van LingeBezoekers aan Museum De Lakenhal komen op het voorplein oog in oog te staan met het werk ‘Requiem’ van kunstenaar Anjet van Linge. Zij heeft tijdens de coronacrisis elke dag uit hout een kruis gehakt, waarbij iedereen via Instagram aan dat kruis een intentie kon meegeven, zoals ‘Voor de schoonmakers die […]

7 juni 2020 Doopdienst Thema: Drieëenheid: God “groter” dan wij, God naast ons en God in ons

Matteüs 28,16 – 20  Doop van Meike Ilse Spek GWK, 7 juni 2020 Thema: Drieëenheid: God ‘groter’ dan wij, God naast ons en God in ons. Intrede Muziek bij binnenkomst Welkom en mededelingen door de ouderling Muziek tot verstilling Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. Groet en bemoediging De Heer zal bij u […]

Afscheid ds. Aart Verburg

Op 1 september gaat ds. Aart Verburg met emeritaat. In het weekend van 5-6 september nemen we afscheid van hem als predikant van onze gemeente. Sinds begin dit jaar is een commissie bezig om dit afscheid op gepaste wijze vorm te geven. Door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen de oorspronkelijke plannen niet in dezelfde vorm […]