Nu we niet naar de kerk kunnen, houden we u via de gemeenteberichten op de hoogte van de collectedoelen en kunt u zelf uw gaven overmaken naar de organisaties via het rekeningnummer of via de KerkgeldApp die u kunt installeren op uw telefoon.

Collecte zondag 12 juli

Vandaag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor Epafras. Het belangrijkste werk van Epafras is het bezoeken van Nederlandse gevangenen in het buitenland. Zij doen dat met lokale geestelijke verzorgers: Nederlandse vrijwilligers die in diverse landen wonen en in hun vrije tijd op bezoek gaan. Wegens corona kunnen zij hun werk niet doen en dus niet op bezoek gaan in de gevangenis. Dit is zwaar voor de gedetineerden.
►Uw gift is welkom via de kerkgeldapp of op rekeningnummer NL38 INGB 0005 6760 67 t.n.v. stichting Epafras.
►Uw gift voor het plaatselijk kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de kerkgeldapp.
►Uw gaven voor het project van de zendingsbus (Mission Aviation Fellowship) kunt u overmaken naar de zendingsrekening van de PGO: NL94 INGB 0005 5235 45 o.v.v. MAF of via de kerkgeldapp.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Digitale app “Kerkgeld”

Het is mogelijk om uw bijdrage voor de collecte op een veilige manier via de digitale app ‘Kerkgeld’ over te maken.
U moet hiervoor deze app eerst downloaden. Zie hiervoor de handleiding .
De app is gekoppeld aan de bestaande webshop van de PGO waar ook collectebonnen te koop zijn. Naast dat de app het mogelijk maakt om op een makkelijke en veilige manier bij te dragen aan het doorgaan van het werk van onze kerk en de goede doelen die de PGO ondersteund, zit er nog een voordeel aan. U kunt namelijk zowel in de app als in de webshop van de PGO aan het einde van het jaar een overzicht ophalen van uw giften tbv belastingaftrek.
Het e-mailadres dat gevraagd wordt in de app is gekoppeld aan het wachtwoord van de webshop en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor de app en de webshop bedoeld zijn; namelijk het ondersteunen van de gemeente.
Indien u niet eerder gebruik hebt gemaakt van de webshop dan wordt eenmalig uw ledenregistratienummer gevraagd. Mocht dit nummer niet bij u bekend zijn, dan kunt u het nummer opvragen bij het Kerkelijk Bureau.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail deze naar: Dieneke van Os