Eind april hebben wij u geïnformeerd over de herinrichting van de Groene Kerk en de achtergrond daarvan. In de maand mei is er gelegenheid geweest om te komen ‘proefzitten’ op banken die een deel van de stoelen zullen vervangen. Voor het overige deel van de huidige stoelen hebben we nieuwe stoelen op het oog. Dit in verband met de veiligheidseisen en het vergroten van het zitcomfort. Er is in dat kader een voorselectie gemaakt van stoelen op basis van een aantal criteria. Graag willen wij u hierbij uitnodigen om deze stoelen te ‘ervaren’ in de periode van 23 juni tot 17 juli. Wegens de verbouwingswerkzaamheden in de Groene of Willibrordkerk en op Willibrords Erf, is besloten de stoelen op te stellen in de Regenboogkerk. Ook deze keer ligt er een enquêteformulier klaar met vragen, waarop u de verschillende stoelen kunt waarderen. Wij nemen uw feedback zo goed als mogelijk is, mee in de uiteindelijke afweging en keuze. Voor het ‘proefzitten’ kunt u een afspraak maken via het Kerkelijk Bureau (tel. 517 54 98). Er kan dan worden gezorgd voor voldoende spreiding van bezoek en afstemming op overige activiteiten. We hopen dat u in de gelegenheid bent om langs te komen, en stellen uw mening zeer op prijs.
Marianne Smit, secretaris CvK