De aangekondigde (re)organisatie van het pastoraat is klaar. Alle kritische opmerkingen en suggesties na de onlinebijeenkomst en het overleg met de pastorale beraden zijn erin verwerkt. De nieuwe opzet gaat uit van een basis van onderling pastoraat. Paulus schreef immers al de gemeente in Kolosse: ‘omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven (…)’ (Kol. 3:12).
Binnenkort ontvangt u per mail of in de brievenbus een uitgebreide toelichting op de reorganisatie van het pastoraat, namelijk meer taakgericht dan wijkgericht. Ook treft u een kaartje aan van Oegstgeest met de nieuwe indeling van de wijken. Van drie wijken (Noord, West en Oost) gaan we over naar twee secties: Zuidoost en Noordwest. Ten slotte ziet u in de bijlage een aanmeldformulier. Op dit document kunt u aangeven welke kleine of grotere taak u op zich zou willen nemen. De taken variëren van eenmaal per jaar een bosje bloemen langsbrengen tot regelmatig bezoeken van oudere gemeenteleden. Uw inzet is van groot belang en versterkt de verbondenheid van onze gemeente. We hopen dan ook van harte dat u (al is het maar een klein) steentje wilt bijdragen. Het formulier kunt u per mail terugsturen of bij het kerkelijk bureau in de brievenbus doen. Bij voorbaat hartelijk dank!                                                                        
Ds. Rian Veldman en ds. Iris van der Heul