De laatste zondag van augustus is ambtsdragerszondag. En in de PGO is dat ook altijd taakdragerszondag. We nemen als gemeente deze keer afscheid van Katinka van Netten als ouderling. Bea de Kogel is al ouderling, maar heeft een nieuwe taak op zich genomen.
Verder zullen we afscheid nemen van veel taakdragers. Dat betreft vooral contactpersonen die in de Pastorale Beraden Oost, West en Noord heel veel werk verzet hebben in het pastoraat. Sommigen al tientallen jaren lang. Door de nieuwe situatie die ontstaat als het werk met twee predikanten wordt voortgezet is een andere opzet voor het pastorale werk bedacht. Daarbij wordt uitgegaan van taken (met grotere en kleinere porties) waarvoor iedereen zich kan aanmelden. We hopen dat heel veel contactpersonen zich voor een nieuwe taak aanmelden. Op de startzondag 4 oktober wordt bekend gemaakt wie allemaal een rol op zich willen nemen in de nieuwe teams.
Het Breed Moderamen van de kerkenraad besloot dat alle leden van de pastorale beraden een bos bloemen krijgen.
De schriftlezing voor deze zondag is Matteüs 17 vers 14 – 20, over gevoel van onmacht bij de discipelen en het vertrouwen van Jezus in ‘geloof als een mosterdzaadje’.
Ds. Aart Verburg