Berichten van september 2020

110 of 12 items

Mededeling betreffende ds. Iris van der Heul

20 september 2020, Oegstgeest  Geliefde zusters en broeders,  In deze Coronatijd denken wij als Kerkenraad regelmatig na over hoe wij belangrijke mededelingen met u delen.  Hieronder ziet u een filmpje met een gesproken mededeling betreffende ds. Iris van der Heul. Namens de Kerkenraad Marien den BoerVoorzitter

Collecte augustus 2020

Overzicht van de collecte opbrengsten: binnengekomen via kerkgeldapp, bankrekening PGO en collectebonnen Plaatselijk kerkenwerk   Diaconie week 33 t/m 02/08 € 155,50   St. Camelia € 108 week 34 t/m 09/08 € 121   De Bakkerij € 59 week 35 t/m 16/08 € 61   Rwanda € 72 week 36 t/m 23/08 € 64,50   […]

Nieuw doel voor de opbrengst van de zendingsbus

Het nieuwe seizoen 2020-2021 zal de opbrengst van de zendingsbus bestemd worden voor een project van Kerk in Actie, nl.’Sterke vrouw in de kerk op Papoea, Indonesië’.“Vrouwen staan in onze traditie op de tweede plek. Jongens volgen onderwijs, meisjes niet,” vertelt Hermin Rumbrar, directrice van het kerkelijk vrouwencentrum P3W in West-Papoea, Indonesië. “De meeste vrouwen […]

Gelezen in OKe September

Het thema van deze OKe is Ruim. Anja Froeling vertelt over haar “bouwreis” naar mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.De startzondag is vanwege het afscheid van Ds Aart Verburg gepland op zondag 4 oktober. In OKe is te lezen dat er een feestelijke dienst komt met daarna een binnen- en een buitenprogramma. Meer […]

Op adem komen in de Groene Kerk

Voor wie even op adem wil komen, zullen we woensdag 23 septemberde Groene of Willibrordkerk openstellen. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en als u dat wilt, kunt u in gesprek met de aanwezige predikant. Wees welkom op woensdag 23 september tussen 16.00 en 17.00 uur.Het predikantenteam

Collecte en Digitale collecte app ‘Kerkgeld’

Nu we niet naar de kerk kunnen, houden we u via de gemeenteberichten op de hoogte van de collectedoelen en kunt u zelf uw gaven overmaken naar de organisaties via het rekeningnummer of via de KerkgeldApp die u kunt installeren op uw telefoon. Collecte zondag 20 september Vandaag is de opbrengst van de diaconale collecte […]

Uitstel Running Dinner

Helaas zal het Running Dinner dit jaar niet plaatsvinden. De traditionele opzet van dit evenement met de gezamenlijke start, het in kleine groepjes bij elkaar thuis delen van de maaltijd en de plenaire sluiting, laat zich moeilijk combineren met de maatregelen tegen het coronavirus.De voorbereidingscommissie heeft alternatieven overwogen, maar kwam tot de conclusie dat – […]

Zendingserfgoedkalender 2021

Eenheid in verscheidenheid Batiks van ds. Khristian Aris Widodo Batikstudio Kalipenten Zendingserfgoedkalender 2021 Het afscheid van ds. Aart Verburg, die een bijzondere band met Indonesië heeft, is de aanleiding geweest om een tentoonstelling te organiseren met batiks en schilderijen van ds. Khristian Aris Widodo en van I Nyoman Darsane. Tot 18 oktober is er in […]

Bezorgers Oké gezocht

Ons Oegstgeester kerkblad wordt nog steeds maandelijks persoonlijk bij u in de bus gegooid. Een aantal van deze bezorgers heeft inmiddels een hoge leeftijd bereikt en aangegeven dat ze helaas zullen moeten stoppen met het rondbrengen van ons blad. Het zou fijn zijn Oké toch te kunnen blijven ontvangen. Wilt u ons daarom helpen?Het gaat om […]

Oecumenische Taizévieringen

Een maandelijkse Taizéviering met drie Oegstgeester kerken samen. Dat was het idee toen we vol inspiratie en goede moed in januari startten met de eerste – goedbezochte viering – van de serie. Maar dingen lopen wel eens anders dan je plant, dus helaas bleef het bij die ene viering. Door corona vielen de daarna geplande […]

Scroll Up