Nu we niet naar de kerk kunnen, houden we u via de gemeenteberichten op de hoogte van de collectedoelen en kunt u zelf uw gaven overmaken naar de organisaties via het rekeningnummer of via de KerkgeldApp die u kunt installeren op uw telefoon.

Collecte zondag 20 september

Vandaag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor de zending: Bouw de kerk in Syrië weer op. De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.
► Uw gift is welkom via de kerkgeldapp of rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’.
►Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de kerkgeldapp.
►Uw gaven voor het nieuwe project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken naar rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer Z 009401 of via de kerkgeldapp.
Taakgroep Diaconaat & Zending

Digitale app “Kerkgeld”

Het is mogelijk om uw bijdrage voor de collecte op een veilige manier via de digitale app ‘Kerkgeld’ over te maken.
U moet hiervoor deze app eerst downloaden. Zie hiervoor de handleiding .
De app is gekoppeld aan de bestaande webshop van de PGO waar ook collectebonnen te koop zijn. Naast dat de app het mogelijk maakt om op een makkelijke en veilige manier bij te dragen aan het doorgaan van het werk van onze kerk en de goede doelen die de PGO ondersteund, zit er nog een voordeel aan. U kunt namelijk zowel in de app als in de webshop van de PGO aan het einde van het jaar een overzicht ophalen van uw giften tbv belastingaftrek.
Het e-mailadres dat gevraagd wordt in de app is gekoppeld aan het wachtwoord van de webshop en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor de app en de webshop bedoeld zijn; namelijk het ondersteunen van de gemeente.
Indien u niet eerder gebruik hebt gemaakt van de webshop dan wordt eenmalig uw ledenregistratienummer gevraagd. Mocht dit nummer niet bij u bekend zijn, dan kunt u het nummer opvragen bij het Kerkelijk Bureau.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail deze naar: Dieneke van Os