Nieuw doel voor de opbrengst van de zendingsbus

Het nieuwe seizoen 2020-2021 zal de opbrengst van de zendingsbus bestemd worden voor een project van Kerk in Actie, nl.’Sterke vrouw in de kerk op Papoea, Indonesië’.
“Vrouwen staan in onze traditie op de tweede plek. Jongens volgen onderwijs, meisjes niet,” vertelt Hermin Rumbrar, directrice van het kerkelijk vrouwencentrum P3W in West-Papoea, Indonesië. “De meeste vrouwen kunnen niet lezen en schrijven. Van hen wordt verwacht dat ze vooral binnenshuis leven. Zij zijn niet gewend hun mening te geven of mee te beslissen in hun dorp of kerk.”
P3W wil daar verandering in brengen. “Sterke vrouwen kunnen een positieve rol spelen in onze kerk, in onze samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan.” Bij het vrouwencentrum leren vrouwen lezen en schrijven, en volgen ze Bijbelstudies, praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. “Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving.
Een filmpje is hieronder te zien.

Taakgroep Diaconaat & Zending