(Re)organisatie van het Pastoraat

Per september 2020 zal er in de PGO een nieuwe situatie ontstaan. De afgelopen jaren is de PGO van drie wijkgemeenten geworden tot één gemeente, met twee kerken en drie predikanten. Pastoraal was de gemeente opgedeeld in drie pastorale secties met ieder een eigen pastoraal beraad en ieder eigen manier van werken. Met het vertrek van ds. Aart Verburg gaat de PGO verder als een gemeente met twee predikanten. Dat vraagt om een herbezinning op pastoraat zoals het nu is georganiseerd.

Lees hier verder