Eenheid in verscheidenheid

Batiks van ds. Khristian Aris Widodo Batikstudio Kalipenten Zendingserfgoedkalender 2021

Het afscheid van ds. Aart Verburg, die een bijzondere band met Indonesië heeft, is de aanleiding geweest om een tentoonstelling te organiseren met batiks en schilderijen van ds. Khristian Aris Widodo en van I Nyoman Darsane. Tot 18 oktober is er in de Regenboogkerk een kleine collectie kunstwerken te zien, die ons het evangelie toont in een Javaans en Balinees gewaad.

Wat is het bijzonder dat juist dit jaar deze kunst  het onderwerp is van de Zendingskalender!

De Zendingserfgoedkalender 2021 toont ons Bijbelse verhalen naar het ontwerp van de Javaanse dominee Khristian Aris Widodo die met de hand gebatikt zijn door de batik-studio die ds. Aris in de gemeente Kalipenten (een voorstad van Yogyakarta) heeft opgericht om de kerkelijke gemeente meer op haar woonplaats, met een overgrote meerderheid van moslims, te betrekken. Moslims en christenen werken hierin dus van harte samen.

Het thema luidt: Eenheid in verscheidenheid. Hier verbeeld als het samen optrekken in een sfeer van tolerantie en wederzijds respect van volgers van de grote godsdiensten in Indonesië. Eenheid in verscheidenheid is ook het nationale symbool van de Indonesische republiek.

De kalendergeeft een introductie in de geschiedenis van Java, ook over de plek die kerk en moskee hier innemen. Het vertelt over Yogyakarta een belangrijke plek als kunstcentrum. Tot slot wordt stilgestaan bij de Christelijke batikkunst van ds. Aris en op de gebruikte batiktechniek. De kalender is voor € 9 te koop.

Ook kunt u kerstkaartenbestellen, die met werk van ds. Aris en zijn batik studio gemaakt zijn. Een serie bestaat uit vier dubbele kerstkaarten met als thema’s De herders, De geboorte, De wijzen en De Vlucht naar Egypte (dubbelgevouwen 14,8 x 10,2 cm) met bijpassende enveloppen en als bonuskaart een enkele ansichtkaart met de afbeelding Eenheid in verscheidenheid die ook op de voorzijde van de kalender is afgebeeld.

Een set kaarten kost € 6

Klik hier om de set kerstkaarten te bekijken (pdf).

De kalender en de kaarten zijn tot 15 oktober te bestellen bij de Taakgroep Diaconaat en Zending. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

a. U kunt de kalender en de kaarten kopen in de webshop of via de kerkgeldapp.

b. U kunt uw bestelling per mail opgeven: mail uw naam en adres en geef uw precieze bestelling door: aantal kalenders en/of aantal sets kaarten, aan mw. Guusje Onderwaater-Nortier: stuur email
Het bedrag maakt u, onder specificatie van uw bestelling, rechtstreeks over naar:
NL94 INGB 0005 5235 45 t.n.v. Zending PGO.

c.  U kunt, als u geen mail gebruikt, telefonisch bestellen bij
mw. Guusje Onderwaater-Nortier: 06-24 21 21 43
Het bedrag maakt u, onder specificatie van uw bestelling, rechtstreeks over naar:
NL94 INGB 0005 5235 45 t.n.v. Zending PGO.

Eind oktober zal de bestelling geleverd worden.

Batiks

Dankzij een toezegging van ds. Aris kan Zendingserfgoed ook de Batiks van de kalender en die van de kerstkaarten aanbieden.  De batiks op formaat 92 x 75 cm uitgevoerd kosten € 110 per stuk. Omdat het origineel handwerk is, zijn het nooit exacte kopieën van de op de kalender of kerstkaarten afgedrukte afbeeldingen.

Als u een batik wilt aanschaffen, kunt u dit rechtstreeks bij Zendingserfgoed doen.   

link naar Zendingserfgoed.nl

Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver, diaken ZWO