Verzoek

Meditatiegroep Regenboogkerk is op zoek naar een draagbare cd-speler met inwendige kleine boxen. Mocht u in het bezit zijn van een dergelijke cd-speler en deze niet meer gebruiken, neemt u a.u.b. contact op met Gerrie Kooijman, pastoraal werker, 06-18 39 26 04, stuur E-Mail. Uit: Gemeenteberichten 1 november 2020

Inzameling voedselbank

Dinsdag 3 november vindt er een inzameling voor de voedselbank plaats. De voedselbanken kampen met tekorten en de vraag is onverminderd hoog! U kunt uw levensmiddelen dinsdagavond tussen 19.00 en 19.45 uur inleveren bij de Rehobothkerk aan de Lijtweg. Taakgroep Diaconaat & Zending Uit: Gemeenteberichten 1 november 2020

Dienst van 25 oktober niet uitgezonden

Helaas ook deze week een storing waardoor de dienst niet kon worden uitgezonden. We denken dat de oorzaak bij Kerkdienstgemist.nl ligt. Er wordt aan gewerkt om de fout zo spoedig mogelijk op te sporen. Overigens hebben de webmasters van de PGO-website hier niets mee van doen.Marita Danhof en Ruurt van den Berg, webmasters PGO bericht […]

Twee geboorteverhalen van Jezus!? (donderdagen 5 en 19 november)

Twee kerstverhalen, één in het Evangelie volgens Matteüs en één in Lucas, met overeenkomsten, maar meer nog met verschillen! Wat betekenen die voor ons? De aangekondigde bijeenkomsten daarover kunnen niet doorgaan. Wat kan wel? Je kunt je bij mij opgeven (via e-mail of telefoon) en dan ontvang je op 5 november een stukje Bijbelstudie, met […]

Presentatie update proces beleidsplan

Op de gemeenteavond op maandag 12 oktober jl. heeft de commissie beleidsplan een update gegeven over waar zij staat in het proces om tot een nieuw beleidsplan voor onze gemeente te komen. De gegeven presentatiekunt u vinden op de PGO-website. Als u vragen, opmerkingen of suggesties aan of voor de commissie hebt, kunt u deze mailen naar Geert ter […]

Afscheid van ds. Iris van der Heul

Zoals u hebt vernomen, heeft ds. Iris van der Heul een beroep aanvaard van de Protestantse Gemeente Maas- en Heuvelland, locatie Maastricht.In het weekend van 21 en 22 november nemen we afscheid van haar als predikant van onze gemeente. Een commissie is druk bezig om het afscheid vorm te geven.Deze afscheidscommissie bestaat uit Jan Hendrik […]

Op Adem komen

Voor wie even op adem wil komen, zullen we op de Groene Kerk voorlopig tot en met 18 november openstellen. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en als u dat wilt, kunt u in gesprek met de aanwezige predikant. Wees welkom op woensdag 28 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur. Het predikantenteam Bericht 22-10-2020

Storing uitzending eredienst zondag 18 oktober

Afgelopen zondag is er helaas een storing in de uitzending van de eredienst geweest.Dat lag niet aan ons of onze apparatuur. Maandag kregen we van kerkdienstgemist.nl een bericht dat er een overbelasting was van hun systeem en dat daardoor het opstarten van de opnames in enkele kerken is mislukt. Ze hebben ook aangegeven dat ze een aantal acties […]

Activiteiten PGO na aanscherping Coronamaatregelen

Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen aangescherpt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Breed Moderamen heeft gesproken over de gevolgen hiervan voor de activiteiten van de PGO.Het BM heeft, net zoals in maart dit jaar, besloten activiteiten uit te stellen of af te gelasten. Daar waar mogelijk, kunnen activiteiten online […]

Dienst van 18 oktober 2020

Door een technische storing kon de dienst van 18 oktober helaas niet worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De dienst is hieronder alsnog te bekijken