Collecte zondag 25 oktober

Vandaag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor Stichting Exodus Nederland. Onze (ex-)gevangenen gaan ons ter harte. Honderden vrijwilligers van Exodus helpen hen bij het omarmen van nieuwe kansen. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Zij gaan daarbij uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummerNL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Exodus Nederland.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending

Kerkgeld app wordt Appostel app

Onze gemeente maakt gebruik van de Kerkgeld app. Deze app is nog tot 1 november 2020operationeel. Vanaf hedenis er een nieuwe app beschikbaar: Appostel app. U kunt inloggen met uw bestaande account en alle gegevens, zoals historie, blijven beschikbaar. Na installatie kunt u vervolgens de Kerkgeld app verwijderen. De Appostel app wordt aangeboden in de App Store (Apple) en Google Play Store (Android) en is gratis te installeren.

Na installatie kunt u de app openen. U komt in het volgende scherm:
►gemeente koppelen. Zoek de Protestantse Gemeente Oegstgeest door bovenin bij het vergrootglas de naam in te toetsen.
►Log in met uw huidige bestaande account (die u ook in de Kerkgeld app gebruikt of bij toegang webshop) of registreer eerst een eigen account, als u nog nooit gebruik hebt gemaakt van de app.
Het koppelen van de gemeente is een eenmalige handeling. Daarna zal de PGO direct zichtbaar worden als u de app op uw smartphone of tablet opstart.
►Appostel is nu klaar voor gebruik.
De app is te gebruiken voor de collecte, maar ook voor alle producten die in de webshop van de PGO beschikbaar zijn, zoals: afscheidsbundel ds. Aart Verburg, collectebonnen en zendingskalender.
Voor vragen kunt u mailen naar:
Dieneke van Os, penningmeester CVK E-mail

Digitale app “Kerkgeld”

Het is mogelijk om uw bijdrage voor de collecte op een veilige manier via de digitale app ‘Kerkgeld’ over te maken.
U moet hiervoor deze app eerst downloaden. Zie hiervoor de handleiding .
De app is gekoppeld aan de bestaande webshop van de PGO waar ook collectebonnen te koop zijn. Naast dat de app het mogelijk maakt om op een makkelijke en veilige manier bij te dragen aan het doorgaan van het werk van onze kerk en de goede doelen die de PGO ondersteund, zit er nog een voordeel aan. U kunt namelijk zowel in de app als in de webshop van de PGO aan het einde van het jaar een overzicht ophalen van uw giften tbv belastingaftrek.
Het e-mailadres dat gevraagd wordt in de app is gekoppeld aan het wachtwoord van de webshop en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor de app en de webshop bedoeld zijn; namelijk het ondersteunen van de gemeente.
Indien u niet eerder gebruik hebt gemaakt van de webshop dan wordt eenmalig uw ledenregistratienummer gevraagd. Mocht dit nummer niet bij u bekend zijn, dan kunt u het nummer opvragen bij het Kerkelijk Bureau.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail deze naar: Dieneke van Os