Presentatie update proces beleidsplan

Op de gemeenteavond op maandag 12 oktober jl. heeft de commissie beleidsplan een update gegeven over waar zij staat in het proces om tot een nieuw beleidsplan voor onze gemeente te komen. De gegeven presentatiekunt u vinden op de PGO-website. Als u vragen, opmerkingen of suggesties aan of voor de commissie hebt, kunt u deze mailen naar Geert ter Horst: stuur email.   

UIt: Gemeenteberichten 25-10-2020