Twee kerstverhalen, één in het Evangelie volgens Matteüs en één in Lucas, met overeenkomsten, maar meer nog met verschillen! Wat betekenen die voor ons? De aangekondigde bijeenkomsten daarover kunnen niet doorgaan. Wat kan wel? Je kunt je bij mij opgeven (via e-mail of telefoon) en dan ontvang je op 5 november een stukje Bijbelstudie, met o.a. aandacht voor het geboorteverhaal in Matteüs. Als je wilt, kun je daarop reageren. Mijn reactie daarop en een toelichting op het geboorteverhaal in Lucas stuur ik dan op 19 november rond, weer met de mogelijkheid om je opmerkingen en vragen te spuien. Zo hebben we toch nog iets wat lijkt op een gesprek met elkaar over de betekenis voor ons van deze verhalen. En het aantal deelnemers is in dit geval niet beperkt! Een stukje voorbereiding op de viering van kerst die er dit jaar ook wel anders uit zal zien dan we gewend zijn.
Opgave/inlichtingen: Barend Drewes stuur E-mail
of 071-517 66 92

Bericht 22-10-2020