Zingen in de eredienst- aanpassing opzet

In de gemeenteberichten hebt u de afgelopen weken kunnen lezen dat we, vanaf 4 oktober, weer gaan zingen in de eredienst. Als gevolg van de recente ontwikkelingen heeft het BM een aanpassing gemaakt in de voorwaarden en opzet voor het zingen.
Het BM ontvangt zowel signalen van gemeenteleden die graag weer willen zingen als van gemeenteleden die zich hier, zeker in de huidige omstandigheden, ongemakkelijk bij voelen.
Het BM heeft, op basis van alle beschikbare informatie, daarom het volgende besloten:
Vanaf 4 oktoberwordt om de weekeen dienst gehouden waarin kan worden gezongen. Het zingen wordt beperkt tot het slotlied. De overige liederen worden vooraf opgenomen of via andere kanalen afgespeeld.
De kerk wordt in de dienst waarin gezongen wordt, ingedeeld op basis van een zigzag-verdeling. Het aantal beschikbare zitplaatsen wordt hierdoor kleiner. Deze maatregelen gelden in ieder geval voor drie weken.
Dit besluit voldoet, net als het vorige besluit, aan de richtlijnen van het RIVM en de PKN. We bouwen met dit besluit een grotere marge in tussen dat wat mag en wat we doen.
Namens het breed moderamen, Marien den Boer, voorzitter