Collecte zondag 29 november

De collecte is bestemd voor Kinderen in de knel: Oekraïne, school van onze dromen biedt kinderen veiligheid. Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Directrice Liliya Svystovych richtte de School of our Dream Vynnyky […]

Algemeen nut en schenken aan de PGO

Wist u dat de Protestantse Gemeente Oegstgeest door de overheid als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is aangemerkt? Ook veel andere kerken en goede doelen hebben de zogenaamde ANBI-status. De overheid erkent daarmee het belang dat deze organisaties hebben voor de maatschappij. Uw financiële gift aan de PGO kunt u daarom – onder bepaalde voorwaarden […]

Tijdelijk te huur

Vanaf 1 decemberis de pastorie aan de Simon Vestdijklaan 14 te huur. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met: Aad den Heijer, kerkrentmeester, 06-53 14 62 65 Uit: Gemeenteberichten 22 november 2020

Liederen van verlangen

Koffiekamer onlineHelaas kunnen de koffieochtenden nog steeds geen doorgang vinden. Maar niet getreurd, we gaan weer een mooie muziek-uitzending maken. Vorige maand klonken er Songs of Comfort, nu bevinden we ons in de Adventstijd en is het thema: liederen van verlangen.Hoe zal ik U ontvangenwat wordt mijn eerste groet?U, ieders hartsverlangen,vervult ook mij met gloed! […]

Verbouwing Willibrords Erf

Op 5 november jl. heeft de kerkenraad ingestemd met een voorstel van het college van kerkrentmeesters voor het aanbrengen van een aantal grote en kleine verbeteringen bij het Willibrords Erf rondom gebruik en duurzaamheid, naast het verrichten van noodzakelijk groot onderhoud. Beide, het onderhoud én de verbeteringen, zijn van belang om het Erf toekomstbestendig te […]

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Juist in deze tijd voelen we het gemis van samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Om met elkaar belangrijke momenten als geboorte en huwelijk te vieren en troost te vinden bij ziekte of teleurstelling. En zijn we dienstbaar […]

Start beroepingsprocedure

Na het afscheid van ds. Iris van der Heul is een van de predikantsplaatsen in onze gemeente vacant. De kerkenraad heeft op 5 november besloten de procedure te starten om een nieuwe predikant te beroepen. In deze procedure is een belangrijke rol weggelegd voor de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft de wens uitgesproken een commissie samen […]

Kerk en vluchtelingen op Samos

In 17 en 21 september was Samos in het nieuws, omdat er branden waren in het vluchtelingenkamp in Vathy of in de buurt ervan. Op 31 oktober was er opnieuw slecht nieuws, omdat er een aardbeving had plaatsgevonden in de zee ten noorden van Samos. De aardbeving met een kracht van 6,6 op de schaal […]

Concept begrotingen 2021

Concept begrotingen 2021 De kerkenraad heeft onlangs de concept begrotingen voor 2021 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie en Zending besproken. Op de PGO website zijn samenvattingen geplaatst (kijk hier).De volledige concept begrotingen 2021 liggen van maandag 16 november t/m dinsdag 1 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6.Maak eerst […]

Waar ben je dankbaar voor?

Afgelopen woensdag was het dankdag. Zondag 8 november zullen we stilstaan bij dit thema aan de hand van Paulus die schrijft: ‘Dank God onder alle omstandigheden’ (1 Tessalonicenzen 5: 18) Dus ook onder de omstandigheden waar we nu in verkeren als samenleving door corona. Danken is een gezindheid, jegens iemand, voor het goede dat je […]