Collecte zondag 29 november

De collecte is bestemd voor Kinderen in de knel: Oekraïne, school van onze dromen biedt kinderen veiligheid. Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Directrice Liliya Svystovych richtte de School of our Dream Vynnyky […]

Algemeen nut en schenken aan de PGO

Wist u dat de Protestantse Gemeente Oegstgeest door de overheid als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is aangemerkt? Ook veel andere kerken en goede doelen hebben de zogenaamde ANBI-status. De overheid erkent daarmee het belang dat deze organisaties hebben voor de maatschappij. Uw financiële gift aan de PGO kunt u daarom – onder bepaalde voorwaarden […]

In memoriam de heer Lambertus (Bert) Stikkelorum

Wij gedenken… … ons gemeentelid dhr. Lambertus (Bert) Stikkelorum. Bert is op zaterdag 14 november overleden op de leeftijd van 69 jaar. Bert was afkomstig uit Leiden en woonde lang in Scheveningen. Zijn zussen vertelden dat Bert geen gelukkige start had in het ouderlijk gezin. Maar hij bleek een knokker. Op zijn veertiende ging hij […]

Tijdelijk te huur

Vanaf 1 decemberis de pastorie aan de Simon Vestdijklaan 14 te huur. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met: Aad den Heijer, kerkrentmeester, 06-53 14 62 65 Uit: Gemeenteberichten 22 november 2020

Liederen van verlangen

Koffiekamer onlineHelaas kunnen de koffieochtenden nog steeds geen doorgang vinden. Maar niet getreurd, we gaan weer een mooie muziek-uitzending maken. Vorige maand klonken er Songs of Comfort, nu bevinden we ons in de Adventstijd en is het thema: liederen van verlangen.Hoe zal ik U ontvangenwat wordt mijn eerste groet?U, ieders hartsverlangen,vervult ook mij met gloed! […]

In memoriam mevrouw Hermina Margot Esther Oegema-Hollander

Wij gedenken… … ons gemeentelid Mw. Hermina Margot Esther (Margot) Oegema-Hollander. Zij is op dinsdagavond 10 november overleden op de leeftijd van 87 jaar. Ze werd geboren in Zwolle als derde van de vijf kinderen in het ouderlijk gezin. Toen ze 16 leerde ze Sikko Oegema kennen die theologie studeerde. Margot trok mee met haar […]

Verbouwing Willibrords Erf

Op 5 november jl. heeft de kerkenraad ingestemd met een voorstel van het college van kerkrentmeesters voor het aanbrengen van een aantal grote en kleine verbeteringen bij het Willibrords Erf rondom gebruik en duurzaamheid, naast het verrichten van noodzakelijk groot onderhoud. Beide, het onderhoud én de verbeteringen, zijn van belang om het Erf toekomstbestendig te […]

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Juist in deze tijd voelen we het gemis van samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Om met elkaar belangrijke momenten als geboorte en huwelijk te vieren en troost te vinden bij ziekte of teleurstelling. En zijn we dienstbaar […]

Start beroepingsprocedure

Na het afscheid van ds. Iris van der Heul is een van de predikantsplaatsen in onze gemeente vacant. De kerkenraad heeft op 5 november besloten de procedure te starten om een nieuwe predikant te beroepen. In deze procedure is een belangrijke rol weggelegd voor de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft de wens uitgesproken een commissie samen […]

Kerk en vluchtelingen op Samos

In 17 en 21 september was Samos in het nieuws, omdat er branden waren in het vluchtelingenkamp in Vathy of in de buurt ervan. Op 31 oktober was er opnieuw slecht nieuws, omdat er een aardbeving had plaatsgevonden in de zee ten noorden van Samos. De aardbeving met een kracht van 6,6 op de schaal […]