Care4Malawi

De afgelopen vier jaren hebben wij als PGO het project Care4Malawi van ds. Gert en Rieneke van de Pol ondersteund.

Van ds. Gert en Rieneke en de Thuisfrontcommissie ontvingen wij een brief met de hartelijk dank voor onze jarenlange steun en betrokkenheid bij het werk in Malawi. ‘We mogen dankbaar terugkijken op de afgelopen jaren dat Gert in het noorden van Malawi werkzaam mocht zijn als Bijbelstudiecoördinator en zo veel mensen met elkaar in verbinding mocht brengen, en Rieneke zich – in het Ekwendi Mission Hospital en bij de mensen thuis – mocht inzetten om de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden.’

In april waren Gert en Rieneke hier op verlof en konden wegens de coronacrisis niet terug naar Malawi. Op 1 oktober zijn ze teruggekeerd naar hun huis in Blantyre om hun werk te hervatten. Zij zullen naar verwachting uiterlijk tot de zomer van 2022 in Malawi wonen en werken, waarna ze definitief zullen terugkeren naar Nederland.

Wij wensen hen veel succes en Gods zegen toe!

Taakgroep Diaconaat & ZendingUit: Gemeenteberichten 8-11-20