Concept begrotingen 2021

Concept begrotingen 2021

De kerkenraad heeft onlangs de concept begrotingen voor 2021 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie en Zending besproken. Op de PGO website zijn samenvattingen geplaatst (kijk hier).
De volledige concept begrotingen 2021 liggen van maandag 16 november t/m dinsdag 1 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6.
Maak eerst even een afspraak via 071-517 54 98 voordat u langs gaat.

Een elektronisch kopie van de concept begroting van de PGO is aan te vragen bij de penningmeester Dieneke van Os via Stuur email. Die van de Taakgroep Diaconie en Zending is aan te vragen bij de penningmeester Lex Huisman via Stuur email.

Reacties op de concept begrotingen kunnen tot uiterlijk donderdag 3 december 2021 worden gestuurd naar de plv. scriba van de kerkenraad, Mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC, Oegstgeest; e-mail Stuur email.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de begrotingen voor 2021 worden vastgesteld.

Dieneke van Os – penningmeester College van Kerkrentmeesters
Lex Huisman – penningmeester Taakgroep Diaconie en Zending.


Bericht 11-11-2020