Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Juist in deze tijd voelen we het gemis van samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Om met elkaar belangrijke momenten als geboorte en huwelijk te vieren en troost te vinden bij ziekte of teleurstelling. En zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood. Geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel, door alle tijden heen.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Geven voor de kerk van morgen. Dat kan onder meer door de PGO op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u, naast kinderen, familie of vrienden, de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat, krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met
Dieneke van Os stuur email of 06-31 36 54 80
of Chris van der Oord stuur email of 06-11 39 72 40.

Uit: Gemeenteberichten 15 november 2020