Omzien naar elkaar, we doen het samen

Enige weken hebt u via de mail of per post een verzoek ontvangen voor een extra bijdrage aan de PGO. De opbrengst zal gedeeltelijk worden gebruikt voor extra kosten van investeringen in de apparatuur voor streamen en ter aanvulling op de inkomsten uit collecten. Daarnaast zullen wij de solidariteitskas van de landelijke Protestantse Kerk ondersteunen. Deze wordt onder andere gebruikt om in Nederland nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen (via zogenoemde pioniersplekken).

Wij zijn bijzonder dankbaar voor het door u overgemaakte totaalbedrag van € 5.920.

Mocht het verzoek aan uw aandacht zijn ontsnapt en wilt u alsnog een bijdrage geven, dan kan dat op: NL17 INGB 0002341294 t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest o.v.v. ‘Omzien naar elkaar’.
Dieneke van Os, penningmeester CvK

Uit: Gemeenteberichten 8-11-20