Start beroepingsprocedure

Na het afscheid van ds. Iris van der Heul is een van de predikantsplaatsen in onze gemeente vacant. De kerkenraad heeft op 5 november besloten de procedure te starten om een nieuwe predikant te beroepen.

In deze procedure is een belangrijke rol weggelegd voor de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft de wens uitgesproken een commissie samen te stellen die de veelkleurigheid van onze gemeente representeert.

Graag nodigen wij u uit om namen door te geven van gemeenteleden van wie u denkt dat zij een rol kunnen en willen spelen in het beroepen van een nieuwe predikant. Namen kunt u doorgeven aan de scriba via het e-mailadres van de scriba stuur email

Ondertussen is de kerkenraad nog hard op zoek naar professionele ondersteuning in het pastoraat. We hopen u hier spoedig meer over te kunnen vertellen.

Namens de kerkenraad, Marien den Boer, voorzitter

Uit: Gemeenteberichten 15 november 2020