Tijdelijk te huur

Vanaf 1 decemberis de pastorie aan de Simon Vestdijklaan 14 te huur.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met:
Aad den Heijer, kerkrentmeester, 06-53 14 62 65

Uit: Gemeenteberichten 22 november 2020