Verbouwing Willibrords Erf

Op 5 november jl. heeft de kerkenraad ingestemd met een voorstel van het college van kerkrentmeesters voor het aanbrengen van een aantal grote en kleine verbeteringen bij het Willibrords Erf rondom gebruik en duurzaamheid, naast het verrichten van noodzakelijk groot onderhoud. Beide, het onderhoud én de verbeteringen, zijn van belang om het Erf toekomstbestendig te maken voor zowel ons gemeenteleven als voor ons personeel en onze verhuuractiviteiten.

Dit volgt op de aanpassingen aan het Erf, die deze zomer zijn gerealiseerd. Er zijn toen openslaande deuren geplaatst die toegang bieden tot een nieuw groot en breed terras. Hierop is door velen – van binnen en van buiten onze gemeente – positief gereageerd.

In de komende maanden zullen onder meer het dak én de keuken onder handen worden genomen. Door renovatie van de keuken wordt het mogelijk om bij condoleances en recepties catering op het thans gevraagde niveau aan te aanbieden. Ook zal renovatie van de keuken betere ondersteuning mogelijk maken van bepaalde gemeenteactiviteiten in het Erf, zoals de sobere maaltijden. Daarnaast zal de vloerbedekking in alle ruimtes worden vervangen en worden er nieuwe plafonds met ledverlichting geplaatst, bedoeld o.a. om de sfeer en akoestiek te verbeteren.

De overige verbeteringen hebben betrekking op o.a. een uitbouw van de voorruimte. Hierdoor ontstaat een grotere ontvangstruimte met een gemoderniseerde, lichtere entree. De voorruimte zal worden voorzien van een mobiel systeem van panelen en vloerverwarming, waardoor deze ruimte multifunctioneel kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor crèche en kindernevendienst. Er zal aandacht worden geschonken aan de familiekamer. Op het dak zullen zonnepanelen worden geplaatst. Hierdoor kan worden voorzien in de energiebehoefte van zowel het Erf als van de Groene Kerk. Ook zal er een terrasoverkapping worden aangebracht, waardoor het gedurende het gehele jaar mogelijk zal zijn om het terras te betrekken bij bijeenkomsten in de grote zaal.

Wij verwachten dat met dit onderhoud en met deze vernieuwingen, Willibrords Erf een toekomstbestendige, milieu- en mensvriendelijke, aantrekkelijke en sfeervolle locatie wordt voor het faciliteren van diverse groepsbijeenkomsten. Hiermee beogen wij te bereiken dat dit geldt voor zowel de leden van de PGO, als voor inwoners van de gemeente Oegstgeest e.o., voor wie de Groene Kerk een waardevolle en mogelijk dierbare plek is. Via de website en de gemeenteberichten zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen van de werkzaamheden.

Marianne Smit, secretaris CvK

Uit: Gemeenteberichten 15 november 2020