Waar ben je dankbaar voor?

Afgelopen woensdag was het dankdag. Zondag 8 november zullen we stilstaan bij dit thema aan de hand van Paulus die schrijft: ‘Dank God onder alle omstandigheden’ (1 Tessalonicenzen 5: 18) Dus ook onder de omstandigheden waar we nu in verkeren als samenleving door corona. Danken is een gezindheid, jegens iemand, voor het goede dat je ondervonden hebt. Danken heeft dus te maken met iets goeds wat je van iemand ontvangt. Dank bloeit op waar je zomaar iets goeds van iemand ondervindt: materieel of immaterieel, een cadeau, een arm om je heen, een luisterend oor. Om deze dankbaarheid gaat het Paulus in zijn aansporing van de christenen in Tessalonica. Om een diep gevoel van dankbaarheid jegens God wegens Zijn goedheid die Hij je zomaar schenkt.

Ik zou graag aan u, aan jou willen vragen, waar u dankbaar voor bent. Wilt u het mij mailen? Ik kan het dan verwerken in mijn preek of noemen bij de gebeden. Alvast hartelijk dank!

Ds. Rian Veldman
stuur E-Mail