Voedselbank

Dinsdag 5 januari vindt er een inzameling plaats voor de voedselbank. U kunt uw producten inleveren op dinsdagavond 5 januari tussen 19.00-19.45 uurbij de Rehobothkerk aan de Lijtweg.Taakgroep Diaconaat & Zending Uit: Gemeenteberichten 3 januari 2021

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat hij voornemens is mevrouw M. (Marga) Hoogenkamp en de heren J. (Jasper) de Kogel en G. (Geert) ter Horst te bevestigen in het ambt van ouderling. Als aandachtsgebieden heeft Marga het pastoraat, Jasper contacten met maatschappelijke organisaties en Geert als afgevaardigde naar de Classis. […]

Liederen van verlangen

Welke muziek of welk nummer verklankt iets van uw verlangen voor het nieuwe jaar 2021? Een lied, een gedicht, of een stuk muziek dat iets weergeeft van jouw verlangen naar licht, naar liefde, naar God. U kunt dat lied, gedicht of die muziek toesturen met uw verhaal daarbij vóór 4 januari naar ds.r.veldman. Dan maken koster […]

Collecte zondag 3 januari

De eerste collecte is bestemd voor ondersteuning aan gemeenten: goed toegerust aan de slag. In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals […]

Afscheidscadeau ds. Verburg: bestemming bereikt

Bij de bekendmaking van het bedrag van het afscheidscadeau was er naast het gevoel van overrompeling en dankbaarheid ook zorg. Zou de Stichting voor Gezins-Welzijn (LKK) in Surabaya wel in staat zijn om de afspraak na te komen? De afspraak was dat de LKK een even groot bedrag op tafel zou leggen als door de […]

PGO luidt klokken van hoop

Op 31 december sluiten we het bijzondere jaar 2020 af en luiden om 0.00 uur het nieuwe jaar in. Dit jaar zonder vuurwerk en daarmee in relatieve stilte. Net als in vele andere gemeenten in Nederland luidt ook de PGO om middernacht de klok van de Groene of Willibrordkerk. Dit als teken van hoop voor […]

Ds. Ad Alblas interim predikant

De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat, na het afscheid van ds. Iris van der Heul, ds. Ad Alblas bereid is gevonden om de komende periode de PGO te ondersteunen.In een aantal gesprekken groeide het enthousiasme om met elkaar in de vacante periode op weg te gaan. Naast het predikantswerk in de sectie Zuid-Oost zal […]

Vieringen met gemeenteleden

Het Breed Moderamen heeft op 15 december gesproken over de situatie met verscherpte maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van de vragen was of we terug moesten naar de situatie waarbij we diensten zonder gemeenteleden zouden houden.Het Breed Moderamen heeft ervoor gekozen om de mogelijkheid te blijven […]

Collecte zondag 27 december

De eerste collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje Leiden e.o.Schulden, armoede, we zien het overal om ons heen. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met (dreigende) financiële problemen. Ook in de omgeving van uw kerk.SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. We vullen […]

Kerkgeld app wordt Appostel app

Collecte zondag 18 april Onze gemeente maakt gebruik van de digitale collecte app “Appostel”. Deze vervangt vanaf 1 november 2020 de Kerkgeld app. U kunt inloggen met uw bestaande account en alle gegevens, zoals historie, blijven beschikbaar. Na installatie kunt u vervolgens de Kerkgeld app verwijderen. De Appostel app wordt aangeboden in de App Store […]