Afscheidscadeau ds. Verburg: bestemming bereikt

Bij de bekendmaking van het bedrag van het afscheidscadeau was er naast het gevoel van overrompeling en dankbaarheid ook zorg. Zou de Stichting voor Gezins-Welzijn (LKK) in Surabaya wel in staat zijn om de afspraak na te komen? De afspraak was dat de LKK een even groot bedrag op tafel zou leggen als door de PGO bijeengebracht zou worden. Niemand had op bijna € 30.000,= (op € 25,= na…) durven rekenen immers? Toen ik het nieuws uit Oegstgeest geschreven had, kon het bestuur van de LKK melden dat zij al bijna € 34.000,= hadden gespaard voor het pensioen voor de medewerkers van het sociale project.

Dat geld was bijeengebracht om te kunnen werken aan plannen voor de toekomst: bejaardenwoningen met een opleidingspoot voor bejaardenverzorgsters. Dat is een nieuwe ontwikkeling omdat de belangstelling voor de bestaande kinderopvang en opleiding van kindermeisjes steeds verder afnam. Terwijl het aantal ouderen dat niet meer bij de kinderen in huis kan wonen, groeit. Maar voordat de nieuwe plannen kunnen worden uitgevoerd moest er ook een afscheidsregeling komen. Door de coronacrisis was de kinderopvang van de LKK al gesloten vanaf voorjaar 2020. Het bestuur van de LKK besloot om naast de vier kinderverzorgsters die met pensioen zouden gaan, ook de vier andere kinderverzorgsters ontslag aan te zeggen. Twee medewerkers die het programma voor ondersteuning van schoolgaande kinderen uit arme gezinnen uitvoeren, zullen voortaan op contractbasis werken. De LKK voorziet op termijn ook afbouw van dat programma.

De LKK moest dus 10 medewerkers een pensioensbijdrage/ontslagvergoeding geven. Na overleg met onze penningmeester heb ik aan de LKK voorgesteld om de uitkering die de 10 medewerkers volgens de Indonesische standaard van de LKK krijgen, te verdubbelen met geld van het afscheidscadeau. Dat voorstel is door het bestuur van de LKK met vreugde begroet, Het was voor de medewerkers een grote verrassing toen ze het dubbele bedrag ontvingen, eind december jl. De LKK heeft foto’s gemaakt van de overhandiging van het geld. De foto’s vind u hieronder. Een feestelijke bijeenkomst met de medewerkers in Surabaya kon op dat moment niet doorgaan vanwege corona. Maar als er weer veilig gereisd zal er door de LKK een reünie/afscheidsfeest georganiseerd worden waarvoor ondergetekende en de penningmeester van de PGO van harte zijn uitgenodigd. Ik hoef niet te zeggen dat ik daar nu al naar uitkijk, al zal het wel najaar 2021 worden voor dat allemaal kan plaatsvinden. Voor de medewerkers van de LKK was er in ieder geval een mooie Nieuwjaarsverrassing. Ik hoop dat het nieuwe jaar (Anno Domini…) ons allemaal veel goeds en nieuws mag brengen.

Ds. Aart Verburg (emeritus)

Bericht van Aart op 29-12-20, bijgewerkt op[ 22-1-2021