Collecte 20 december 2020

De collecte is bestemd voor missionair werk: Daarom Kerst.

Over de hele wereld wordt kerstfeest gevierd. Kerstbomen, kerstcadeaus en wintermarkten bepalen voor een groot deel onze kerststemming. Voor christenen draait het om de geboorte van Jezus Christus. In Hem gaf God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen met mensen om ons heen.

De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. En juist met kerst staan de deuren altijd wagenwijd open voor iedereen die op zoek is naar warmte, licht en geborgenheid. Wegens de coronamaatregelen is dat helaas dit jaar onmogelijk.
Met Daarom Kerst biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier tóch te laten kennismaken met de echte kerstboodschap.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. missionair werk.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Taakgroep Diaconaat & Zending