Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat hij voornemens is mevrouw M. (Marga) Hoogenkamp en de heren J. (Jasper) de Kogel en G. (Geert) ter Horst te bevestigen in het ambt van ouderling. Als aandachtsgebieden heeft Marga het pastoraat, Jasper contacten met maatschappelijke organisaties en Geert als afgevaardigde naar de Classis. Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zullen zij op zondag 24 januari in de dienst in het ambt worden bevestigd.
Namens de kerkenraad, Marien den Boer, voorzitter

Uit: Gemeenteberichten 3 januari 2021