Vieringen met gemeenteleden

Het Breed Moderamen heeft op 15 december gesproken over de situatie met verscherpte maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van de vragen was of we terug moesten naar de situatie waarbij we diensten zonder gemeenteleden zouden houden.
Het Breed Moderamen heeft ervoor gekozen om de mogelijkheid te blijven bieden om de dienst ook fysiek te volgen. Dit is gedaan op basis van pastorale overwegingen en ervaringen in de afgelopen maanden.
We zijn dankbaar dat vele gemeenteleden de diensten thuis digitaal volgen en daarmee ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Het aantal leden dat fysiek aanwezig is, is al vele weken beperkt. Dat toch de mogelijkheid wordt geboden om aanwezig te zijn, biedt leden troost en vreugde om toch de dienst fysiek te vieren. In deze tijd willen we ook hier oog voor hebben.
Wij roepen, ook in berichtgeving naar buiten, op de diensten digitaal te volgen.

Namens het Breed Moderamen, Marien den Boer, voorzitter

Uit: Gemeenteberichten 27 december 2020