Met verontschuldiging voor een vergissing onzerzijds, maken we verlaat melding van het overlijden van mw. Lutgerdiena Gé Pleijsant-Bolt. Lotty werd 81 jaar en woonde op de Geversstraat 91. Ze stierf op 5 december na een slopend halfjaar ziekte. Ze werd op 12 december begraven in het familiegraf in Nijkerk. Voorganger in de dienst van Woord en Gebed was een predikant uit de familiekring, ds. Kees de Jong. Zelf had zij meegedacht over de liturgie, met liederen van vertrouwen. De gekozen lezingen waren uit Romeinen 8: ‘ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden’ en Hebreeën 11 over het ‘zeker zijn dat wat je niet ziet toch bestaat’. Haar levensthema was: ‘Dag aan dag draagt Hij ons’. Van harte onze deelneming en kracht gewenst aan haar man en verdere familie.
Ds. Ad Alblas

Uit: Gemeentberichten 10 januari 2021