31 januari 2021 ds. Ph. Van Wijk, n.a.v. Marcus 1: 21-28 ‘over het virus van onbehagen, onrust en geweld’

De heilige Schrift Inleiding op het thema n.a.v. Marcus 1: 21-28 ‘over het virus van onbehagen, onrust en geweld’ Openingswoorden (Liedboek 328)   L:     Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U. G:      WIJ WACHTEN OP UW WOORD DAT ONS ONTVANKELIJK MAAKT. L:      Stem ons af op uw stem G:    […]

In memoriam de heer Eduard Jacobus Veldhuyzen

Wij gedenken… Op vrijdag 29 januari is ons gemeentelid, Eduard Jacobus Veldhuyzen overleden op de leeftijd van 83 jaar. Eduard werd aan de Geverstraat in Oegstgeest geboren en is ook aan de Geversstraat overleden. Hij was gehecht aan ons dorp. Eduard heeft van jongs af aan een actieve rol gespeeld in onze kerk. In de […]

Op adem komen in de REGENBOOGKERK

Wegens schilderwerkzaamheden in de Groene Kerk zullen de uurtjes Op adem komen op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur plaatsvinden in de Regenboogkerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman Uit: Gemeenteberichten 31 januari 2021

Vooraankondiging gemeenteavond 15 februari

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond opmaandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via de digitale weg te volgen zijn.Onderwerpen van deze avond zijn versie 1 van het beleidsplan 2021-2025 van de PGO en het profiel voor de te benoemen predikant.Binnenkort ontvangt u […]

Collecte 31 januari 2021

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Brug in Katwijk.De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Zij bieden hulp aan verslaafden, ouders/partners en hun familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is een luisterend oor. De Brug is een instelling waarvoor professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten.►Uw gift is welkom […]

Uitnodiging voor een Zoom-gespreksbijeenkomst

Als het leven kanteltGeloven in tijden van corona Dinsdagavond 9 februari en vrijdagmiddag 12 februari zullen wij gespreksbijeenkomsten organiseren. Wegens corona kan dit voorlopig alleen online via Zoom. Op deze Zoom-bijeenkomsten kunt u geloofsgenoten ontmoeten, bijpraten en met elkaar uitwisselen over wat ons bezighoudt en wat ons raakt in deze bijzondere tijden.Er is een brochure […]

In memoriam mevrouw Maria Cornelia van der Schee-Tjerkstra

Wij gedenken… Afgelopen dinsdag 26 januari, is op 91-jarige leeftijd vredig ingeslapen zuster Maria Cornelia – Riet – van der Schee – Tjerkstra Riet werd geboren in Zeist. Ze volgde de opleiding tot naaidocent en ging op de huishoudschool in Katwijk les gegeven. Via de kerk heeft ze toen haar man Bram ontmoet met wie […]

In memoriam Hendrik Roeland (Henk) Plomp

Wij gedenken… … ons gemeentelid en onze oud-predikant, Hendrik Roeland (Henk) Plomp. Hij is op maandag 25 januari overleden op de leeftijd van 80 jaar. Henk werd in Surabaya geboren. De oorlog met Japan die uitbrak toen hij twee jaar was, en de ervaring in het kamp heeft het leven van het ouderlijk gezin en […]

Bericht van overlijden

Op zondag 17 januari is dhr. Jan Spierenburg overleden. Hij heeft veel bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen in de Gereformeerde Kerk van Oegstgeest en bij de vorming van de PGO. Jan en Nieske zijn in 2010 verhuisd naar Hillegom. De uitvaart heeft op zaterdag 23 januari plaatsgevonden. Uit: Gemeenteberichten 24 januari 2021

Bestemming bereikt!

Het afscheidscadeau voor ds. Aart Verburg heeft de mensen voor wie het bedoeld was, bereikt. Het bestuur van Stichting voor Gezins-Welzijn (LKK) in Surabaya heeft het eindbedrag van € 29.975,99 verdubbeld. Eind december hebben de vier medewerkers die met pensioen gingen en zes anderen die door corona moesten stoppen bij de LKK het dubbele uitgekeerd […]