31 januari 2021 ds. Ph. Van Wijk, n.a.v. Marcus 1: 21-28 ‘over het virus van onbehagen, onrust en geweld’

De heilige Schrift Inleiding op het thema n.a.v. Marcus 1: 21-28 ‘over het virus van onbehagen, onrust en geweld’ Openingswoorden (Liedboek 328)   L:     Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U. G:      WIJ WACHTEN OP UW WOORD DAT ONS ONTVANKELIJK MAAKT. L:      Stem ons af op uw stem G:    […]

Op adem komen in de REGENBOOGKERK

Wegens schilderwerkzaamheden in de Groene Kerk zullen de uurtjes Op adem komen op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur plaatsvinden in de Regenboogkerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman Uit: Gemeenteberichten 31 januari 2021

Vooraankondiging gemeenteavond 15 februari

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond opmaandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via de digitale weg te volgen zijn.Onderwerpen van deze avond zijn versie 1 van het beleidsplan 2021-2025 van de PGO en het profiel voor de te benoemen predikant.Binnenkort ontvangt u […]

Collecte 31 januari 2021

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Brug in Katwijk.De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Zij bieden hulp aan verslaafden, ouders/partners en hun familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is een luisterend oor. De Brug is een instelling waarvoor professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten.►Uw gift is welkom […]

Uitnodiging voor een Zoom-gespreksbijeenkomst

Als het leven kanteltGeloven in tijden van corona Dinsdagavond 9 februari en vrijdagmiddag 12 februari zullen wij gespreksbijeenkomsten organiseren. Wegens corona kan dit voorlopig alleen online via Zoom. Op deze Zoom-bijeenkomsten kunt u geloofsgenoten ontmoeten, bijpraten en met elkaar uitwisselen over wat ons bezighoudt en wat ons raakt in deze bijzondere tijden.Er is een brochure […]

Bestemming bereikt!

Het afscheidscadeau voor ds. Aart Verburg heeft de mensen voor wie het bedoeld was, bereikt. Het bestuur van Stichting voor Gezins-Welzijn (LKK) in Surabaya heeft het eindbedrag van € 29.975,99 verdubbeld. Eind december hebben de vier medewerkers die met pensioen gingen en zes anderen die door corona moesten stoppen bij de LKK het dubbele uitgekeerd […]

Gratis veertigdagentijdkalender 2021

De veertigdagentijdkalender 2021 ‘Ik ben er voor jou’ van de Protestantse Kerk Nederland daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, alcohol of vlees.  Hebt u interesse in een gratis veertigdagentijdkalender? Stuur een […]

Wisseling van taken

Vanaf vandaag, zondag 24 januari, zijn er enkele wijzigingen van functies.Mirjam Huizer blijft haar taken als ouderling verrichten, maar legt haar werkzaamheden als scriba van de PGO neer. Maureen van den Brink zal deze taak van haar overnemen. Zij stopt hierdoor met haar taak als voorzitter van de Taakgroep Diaconaat & Zending, maar blijft wel […]

Oecumenische gebedsviering ALLEEN online, vervroegd naar 17:00 uur!

vanuit de Regenboogkerk – zondag 24 januari om 17.00 uur (wegens de avondklok)volg de livestream volgen van de livestream en natuurlijk terug te kijken via kerkdienstgemist.nl#Blijfinmijnliefde  – Week van gebed voor eenheid#Blijfinmijnliefde (Johannes 15:9), dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Zusters uit de […]

Collecte zondag 24 januari 2021

De eerste collecte is bestemd voor Missionair Werk: een kerk van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen maken. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. De Protestantse Kerk n Nederland ondersteunt missionair-diaconale […]