Actie Kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Op zaterdag 16 januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans, deze keer met als thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we ook dit jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage vragen. Meer lezen
We zullen zoveel mogelijk leden digitaal benaderen. Dit bespaart papier en kosten. Met het oog op het coronavirus is besloten om de overige leden dit jaar via de post (Maregroep) te benaderen.
Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u in de week van 16 januari twee e-mails. De eerste e-mail is een uitnodiging om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans, met daarin een link naar meer informatie over het digitaal toezeggen, de betaalwijzen en het richtsnoer voor de hoogte van uw bijdrage. De tweede e-mail bevat de link naar het digitale toezeggingsformulier. De overige gemeenteleden krijgen het toezeggingsformulier op papier toegestuurd, met een antwoordenvelop. Mogen we op uw bijdrage rekenen?
Net als vorig jaar volgt in april een verzoek om een bijdrage te doen aan Wereld)Diaconaat en Zending. 
Namens de commissie Kerkbalans, Chris van der Oord

Uit: Gemeenteberichten 10 januari 2021