Ambts- en taakdragerszondag 24 januari

Volgende week zondag, 24 januari, is het ambts- en taakdragerszondag. Helaas kunnen we degenen die een nieuwe taak op zich nemen en degenen die een taak neerleggen niet, zoals gebruikelijk, te midden van de gemeente bedanken en welkom heten. Tijdens deze dienst zullen alleen ds. Ad Alblas en zijn partner, de drie nieuwe ouderlingen en hun partners en de aftredende diaken aanwezig zijn.
U kunt zich deze keer niet aanmelden voor het bijwonen van de dienst.
Maureen van den Brink, (plv) scriba

Uit: Gemeenteberichten van 17 januari 2021