Collecte 31 januari 2021

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Brug in Katwijk.De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Zij bieden hulp aan verslaafden, ouders/partners en hun familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is een luisterend oor. De Brug is een instelling waarvoor professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten.
►Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummerNL87 INGB 0000 373456van de diaconie PGO t.n.v. Stichting De Brug, Katwijk.

►Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.

►Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Taakgroep Diaconaat & Zending