Collecte zondag 10 januari

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Camelia Indonesië. Stichting Camelia steunt het huis van liefde (Pantih Asih) op de helling van de vulkaan Merapi in Java. Daar leren mensen met een verstandelijke beperking vaardigheden die van nut zijn in de maatschappij. Ook hun ouders en de gemeenschap waarin ze leven, worden in de activiteiten betrokken. Het is niet gemakkelijk om in Indonesië structurele hulp te verwerven bij zorg voor en trainingen van mensen met een verstandelijk beperking. Pantih Asih ontvangt een (relatief geringe) subsidie van het departement van sociale zaken en is verder afhankelijk van incidentele giften van particulieren, bedrijven, kerken en organisaties.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Stichting Camelia.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending