Collecte zondag 24 januari 2021

De eerste collecte is bestemd voor Missionair Werk: een kerk van betekenis.

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen maken. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. De Protestantse Kerk n Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.
Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer
NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. een kerk van betekenis.

Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.

Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending