Diaconie, Werelddiaconaat en Zending

In april a.s. ontvangt u van de Taakgroep Diaconaat & Zending een verzoek voor een bijdrage aan (Wereld)Diaconaat en Zending. Meer informatie over deze doelen en het werk van de Taakgroep verschijnt in de maanden februari en maart 2021 via de diverse communicatiekanalen.
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

Namens de Kerkbalanscommissie, Chris van der Oord

Uit: Gemeenteberichten 10 januari 2021