Wij gedenken

Op dinsdag, 19 januari, enkele dagen na zijn 78e verjaardag overleed thuis, aan de Govert Flincklaan, onze broeder Bas van Rijswijk, geliefde man van Lieneke, zorgzame vader, schoonvader en opa.  
Bas van Rijswijk was jarenlang verbonden aan het Rijnlandziekenhuis (thans Alrijneziekehuis, locatie Leiderdorp) als anesthesioloog.
Hij rekende het niet alleen tot zijn taak om patiënten medisch goed te begeleiden en te behandelen, maar ook om hen persoonlijk bij te staan.
In onze geloofsgemeenschap heeft Bas van Rijswijk vele jaren veel betekend:
als diaken, als voorzitter van de diaconie en als trekker van de voedselbank.
Bovendien was hij vele zondagen als dienstdoend ambtsdrager bij de kerkdiensten in het Kruispunt, waar hij ook koster was. Ook was hij een tijd voorzitter van pastoraat GGZ Rivierduinen.Na zijn pensionering volgden nog vele jaren, waarin Bas en Lieneke samen veel hebben ondernemen. Op de rouwkaart stonden dan ook de woorden:
“Dankbaar voor alle mooie momenten”.

De gezondheid van Bas van Rijswijk liet al jaren te wensen over.
Toen het eens zeer kritiek was sprak hij deze woorden uit, terugkijkend op zijn leven, die ook boven de rouwadvertentie staan:
De Here is mijn bewaarder, de bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

Woorden uit psalm 121, waaruit een groot Godsvertrouwen spreekt.

Wij leven mee met Lieneke van Rijswijk, de kinderen en hun gezinnen.
Op maandag 25 januari om 12.00 uur vond in de Regenboogkerk de uitvaartdienst plaats in besloten kring, waarna broeder van Rijswijk is begraven bij het Groene kerkje.
ds. Rian Veldman