Wij gedenken…

… ons gemeentelid en onze oud-predikant, Hendrik Roeland (Henk) Plomp. Hij is op maandag 25 januari overleden op de leeftijd van 80 jaar. Henk werd in Surabaya geboren. De oorlog met Japan die uitbrak toen hij twee jaar was, en de ervaring in het kamp heeft het leven van het ouderlijk gezin en dat van Henk getekend. In de studie geneeskunde vond Henk niet voldoende aandacht voor de grotere vragen van het leven. Hij stapte over naar theologie en specialiseerde zich in godsdienstfilosofie. Henk en Joke, beiden afkomstig uit een markante gereformeerde achtergrond vonden elkaar en gingen wonen in Kapelle-Biezelinge waar Henk predikant werd. Via een predikantschap in Pijnacker-Nootdorp en een docentschap aan de VU werd Henk in 1986 predikant in de Gereformeerde Kerk van Oegstgeest tot aan zijn emeritaat in 2005. In die tijd is de Protestantse Gemeente te Oegstgeest een feit geworden. Daarnaast was hij betrokken bij het bestuur van de Theologische Universiteit in Kampen, actief in studiegenootschappen en het geven van cursussen o.a. over schilderkunst. In en ondanks al deze bezigheden bleef hij een zoeker naar het mysterie van het leven. In het pastoraat was ds. Plomp een betrouwbare reisgenoot bij het zoeken van de weg in leven en geloven. De naam van de Eeuwige was daarbij geheim en belofte, bron en kracht. De laatste jaren had Henk een broze gezondheid. Zijn vrouw Joke en hun vijf kinderen en de kleinkinderen hebben goed afscheid van hun echtgenoot, vader en opa kunne nemen. In de dankdienst voor zijn leven op 1 februari in de Regenboogkerk hebben zij in verhalen en met muziek duidelijk gemaakt hoeveel vader en opa Plomp voor hen heeft betekend. De dienst kon alleen door familieleden worden bijgewoond, maar veel leden van de PGO zullen de dankdienst via de livestream gevolgd hebben. Wij zijn dankbaar voor wat ds. Plomp voor onze gemeente en onze gemeenteleden heeft betekend. We hebben hem in de aarde gelegd en hem aan het licht uit de hemel toevertrouwd.

Ds. Aart Verburg