Wij gedenken…

Afgelopen dinsdag 26 januari, is op 91-jarige leeftijd vredig ingeslapen zuster Maria Cornelia – Riet – van der Schee – Tjerkstra

Riet werd geboren in Zeist. Ze volgde de opleiding tot naaidocent en ging op de huishoudschool in Katwijk les gegeven. Via de kerk heeft ze toen haar man Bram ontmoet met wie ze 1956 in Oegstgeest kwam wonen. Ze kregen vier kinderen en waren zeer betrokken bij de kerk. Haar man Bram is vele jaren ouderling geweest. Zelf heeft Riet jarenlang pastoraal ouderen werk geleid, uitjes geregeld, de kerstvieringen voor ouderen georganiseerd en is lid van het VZT (Vrouwen Zending Thuisfront) geweest.

Ze bezocht de kerkdiensten bijna wekelijks tot corona kwam, de laatste maanden volgde ze trouw via kerkdienstgemist de vieringen.

Toen haar man Bram ernstig ziek werd heeft Riet vele jaren intensief voor hem gezorgd. Dat vroeg veel van haar. Vlak voor zijn overlijden in 2012 leerde Riet Paul Beekman kennen, tijdens de maandelijkse koffieochtenden hier in de Regenboogkerk. Ze kregen een (LAT) relatie. Ook Paul heeft zij veel geholpen en heel trouw bezocht in van Wijckerslooth tot hij in oktober 2019 overleed.  De afgelopen maanden had Riet veel pijn, die steeds ondraaglijker werd. Afgelopen dinsdag heeft ze bij volle bewustzijn afscheid genomen van haar kinderen, in het licht van de paaskaars, zij heeft de zegen ontvangen en is daarna vredig ingeslapen. Afgelopen vrijdag was de dankdienst voor haar leven hier in de Regenboogkerk, waarna ze is begraven bij haar man in Katwijk.