Oecumenische gebedsviering ALLEEN online, vervroegd naar 17:00 uur!

vanuit de Regenboogkerk – zondag 24 januari om 17.00 uur (wegens de avondklok)
volg de livestream volgen van de livestream en natuurlijk terug te kijken via kerkdienstgemist.nl
#Blijfinmijnliefde  – Week van gebed voor eenheid
#Blijfinmijnliefde (Johannes 15:9), dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) – die zich verbonden weten met de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé – hebben het materiaal van de gebedsweek voorbereid.
Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.
Dit motto wordt uitgewerkt in de thema’s: verbinding met jezelf, verbinding met Christus, verbinding met anderen, verbinding met de wereld.
De liturgie die we zullen volgen in onze oecumenische viering zal bestaan uit drie korte wakes:
Eerste wake: In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon
Tweede wake: De zichtbare eenheid van christenen
Derde wake: De eenheid van alle mensen en de hele schepping.
We hopen van harte dat u online met ons mee wilt vieren en waken, omwille van de eenheid.
NB: Zet thuis een kaars klaar voor een ritueel van het licht dat ons met elkaar verbindt.
Meer info

Namens de Taizéwerkgroep en de Raad van Kerken Oegstgeest,
Ds. Pieter Kleingeld (NGK/GKV), ouderling Jasper de Kogel (secretaris RvK), diaken Peter Winnubst (RK), ds. Rian Veldman (PGO)